Kinderopvang

Wij controleren alle centra voor kinderopvang op hygiëne en veiligheid. Met kinderopvang bedoelen we verschillende plekken. Zoals dagopvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. De inspectierapporten zijn openbaar. U kunt ze online bekijken.

Bekijk het inspectierapport van uw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang
Van elke controle maken we een rapport. Deze rapporten vindt u terug in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin zoekt u op naam, registratienummer, adres of plaats van de opvang. Kunt u het rapport van uw opvang niet vinden? Bel ons dan op (0592) 306 300. U bereikt ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag als uw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang staat
Kinderopvanglocaties komen alleen in het landelijk register als ze een controle van de GGD hebben gehad. En als ze van de gemeente kinderopvang mogen aanbieden. Elke kinderopvang in het landelijk register heeft een eigen registratienummer. 

U kunt een klacht melden bij het Klachtenloket voor Kinderopvang
Wilt u een klacht melden over de opvanglocatie van uw kind? Dat kan persoonlijk of namens de oudercommissie. Het klachtenloket geeft onafhankelijke informatie, advies en bemiddeling. 

Na het Klachtenloket kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang
Lukt het niet om samen met het Klachtenloket een oplossing te vinden? Vraag dan de Geschillencommissie Kinderopvang om hulp. Alle ouders met kinderen op een kinderopvang moeten zich hierbij aansluiten.