Naamloos document
Naamloos document
Quarantaine of isolatie?

In isolatie ga je als je klachten hebt die bij COVID-19 passen, of je bent getest en de uitslag is positief. Je blijft dan thuis, zodat je het virus niet verder verspreidt. 

In quarantaine ga je als een voorzorgsmaatregel: je bent niet ziek, maar in contact geweest met iemand die (mogelijk) besmet is en blijft daarom 10 dagen thuis. Bekijk de factsheet 'Wanneer moet ik in quarantaine vanwege corona?'


Isolatie

Na een positieve coronatest
Bij een positieve uitslag belt iemand van de GGD om de leefregels voor jouw persoonlijke situatie te bespreken en te starten met een bron-en contactonderzoek. Het kan zijn dat je wordt benaderd door jouw contactpersoon die corona heeft. Diegene vertelt je dat hij besmet is geraakt en wat jouw leefregels zijn. Dat is dan op uitdrukkelijk instructie van GGD Drenthe.
Alle mensen die bij je in huis wonen gaan in quarantaine (zie hieronder). 

Wat je doet als je in isolatie gaat?
Je leest erover via www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

Corona en kind: besmettingen op school, wanneer in quarantaine of laten testen? Bekijk het bericht. 

Quarantaine

Je kunt het virus al voordat je klachten hebt, verspreiden. Om dit te voorkomen blijf je in sommige situaties thuis en ontvang je geen bezoek.

Je gaat 10 dagen in thuisquarantaine als:

 • je huisgenoot zware klachten heeft die passen bij corona (koorts, benauwdheid of beide);
 • je huisgenoot corona heeft;
 • je dicht in de buurt bent geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);
 • je terugkomt uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat.

Bekijk een eenvoudige uitleg over quarantaine op Steffie.nl

Moeten ouders, broertjes en zusjes thuisblijven als een kind klachten heeft?
Huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten, zoals niezen of hoesten, hoeven niet thuis te blijven. Heeft het kind naast milde coronaklachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis. Behalve als het om een klein kind gaat (t/m groep 2 van de basisschool). Zie de Rijksoverheid.

Advies om in quarantaine te gaan, maar dat lukt thuis niet?
In sommige gevallen biedt de Veiligheidsregio je een oplossing aan. Bijvoorbeeld wanneer je vanuit een risicogebied aankomt in Nederland of je op je verblijfplaats met meerdere huishoudens woont. De voorkeur gaat altijd uit naar een oplossing in de thuissituatie. Is dit absoluut niet mogelijk, dan kun je hierover met de GGD in gesprek. Samen onderzoek je mogelijke oplossingen. Lukt dat niet, dan biedt de Veiligheidsregio je een locatie aan. Dat kan bijvoorbeeld een kamer in een Covid-huis zijn of een woning waar je als gezin tijdelijk gebruik van kunt maken. Het is de plicht van de Veiligheidsregio om dit te faciliteren. Je bent niet verplicht om hier gebruik van te maken.

Eerder uit quarantaine?

Sinds 1 december kun je in sommige gevallen eerder uit quarantaine. Heb je op dag vijf of na dag vijf na het laatste risicocontact geen klachten, dan mag je je laten testen. Is de uitslag negatief? Dan mag je uit quarantaine. In dit nieuwsbericht lees je hier meer over. Let op: dit geldt alleen voor huisgenoten of nauwe contacten van mensen met corona.

Mag je uit quarantaine?
Dan gelden er nog wel een aantal leefregels:

 • Vermijd het contact met kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het risicocontact.
 • Blijf ook op klachten letten als je weer naar buiten mag. Als je klachten krijgt of de klachten veranderen, blijf thuis en laat je opnieuw testen.
 • Werk je in de zorg, overleg dan met uw werkgever of en wanneer je weer mag werken.

Heb je je niet laten testen of heb je geen test kunnen doen?
Dan betekent het dat je 10 dagen thuis moet blijven, gerekend vanaf het laatste risicocontact. Heb je op dag 10 geen klachten, dan mag je op dag 11 weer naar buiten.  

Meer weten over quarantaine?

‘Wanneer ben ik symptoomvrij en mag ik uit isolatie?’

Je kunt uit isolatie wanneer

 • de eerste dag met klachten minimaal 7 dagen geleden is
  (14 dagen bij mensen met een verminderde weerstand)
 • én je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19.
  Het gaat dan specifiek om de volgende klachten: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid.

Klachten die bij jezelf bekend zijn als hooikoorts, astma en chronische hoest (om andere redenen) vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid en verlies van reuk en smaak kun je langer last van houden, terwijl je dan niet meer besmettelijk bent. 

Thuis afstand houden?

Thuis vinden de meeste besmettingen plaats. Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis tot de testuitslag en houdt ook zoveel mogelijk afstand van je huisgenoten. Als jouw testuitslag positief is, moeten jouw nauwe contacten 10 dagen in quarantaine. Die gaan in vanaf de eerste dag dat jullie afstand houden. Houd je vanaf de eerste klachten ook thuis afstand van elkaar, zijn hun 10 dagen dus eerder voorbij.

Heb je klachten?

 • Laat je testen en blijf thuis totdat je de uitslag hebt.
 • Houd ook thuis minimaal 1,5 meter afstand en was allemaal vaak en goed je handen.
 • Ontvang geen bezoek.
 • Laat anderen boodschappen voor je doen.
 • Heb je ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid? Dan blijven ook je huisgenoten thuis.