Meld knelpunten niet acute zorg kwetsbare patiënten bij RONAZ Drenthe

Naamloos document

In opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hebben alle directeuren van de GGD’en in Nederland voor hun regio een gecoördineerde aanpak georganiseerd voor niet acute zorg aan kwetsbare patiënten. Deze aanpak heeft tot doel:

  • de druk op de thuiszorg te verlichten;
  • de veiligheid van thuiszorgmedewerkers, medebewoners en mantelzorgers te waarborgen;
  • de druk op de ziekenhuiscapaciteit te verlichten

In het Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg (RONAZ) Drenthe hebben VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars/zorgkantoor en GGD Drenthe hun krachten gebundeld. 

Bestaande zorgstructuren blijven, RONAZ is er alleen voor knelpunten
Veel van de opvang en zorg wordt opgepakt in de zorgstructuren die er zijn. Dit willen we ook behouden. Het kan echter voorkomen dat er knelpunten ontstaan in de opvang van patiënten die COVID-19 positief of verdacht COVID-19 positief zijn, die niet binnen de bestaande zorgstructuur opgelost kunnen worden. U kunt zich dan wenden tot de contactpersoon die namens uw sector in het RONAZ is vertegenwoordigd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het RONAZ of heeft u vragen? Mail dan naar ronaz@ggddrenthe.nl.