Naamloos document
Naamloos document
Zorgprofessionals

Met voorrang testen van zorgpersoneel

Heb je klachten die passen bij het coronavirus en werk je in de zorg? In specifieke gevallen kun je met voorrang getest worden.

Voor het testen van zorgpersoneel bestaat vanaf 21 september een landelijke werkwijze. Vanaf dat moment kan een leidinggevende het speciale coronatest prioriteitsnummer doorgeven aan medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus. Op deze pagina staat hoe de prioriteitsprocedure verder werkt. 

Stroomschema besmetting en zorgcontinuïteit  

Wat gebeurt er wanneer sprake is van een risicovolle besmetting? Bekijk of download dit stroomschema over wat je als zorginstelling kunt verwachten en welke kaders er zijn voor inzetbaarheid van personeel. 

Heeft u te maken met een verward persoon?

Bijvoorbeeld doordat de maatregelen rondom het coronavirus een grote impact hebben?

Neem dan contact op met GGZ Drenthe. Een medewerker van de GGZ helpt u om met de situatie om te gaan. Het is belangrijk om (snel) contact op te nemen, zodat de situatie niet verergerd. Bij het aanmeldcentrum kunt u terecht bij vragen, voor intercollegiaal overleg of consultatie. Meer informatie vindt u op: www.ggzdrenthe.nl/psychiatrische-consultatie.

Tips voor communicatie tussen ziekenhuispersoneel en doven/slechthorenden

Wanneer doven en slechthorenden zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten kunnen ze nu geen tolk meenemen. Ook is het personeel vaak gehuld in beschermende kleding waardoor de communicatie nog lastiger wordt. Wat Telt heeft daarom een informatievideo ontwikkeld voor ziekenhuispersoneel.

In deze video geven ze communicatietips en een mini-gebarenles. Op de website www.wattelt.org/corona is de volledige video te bekijken en staat een te downloaden PDF met communicatietips en een aanwijskaart om de communicatie met dove/slechthorende patiënten te verbeteren.