Naamloos document
Naamloos document
Zorgprofessionals

Besmettingen in de VG sector lopen op: aanvullend advies GGD Drenthe voor VG sector

Het risiconiveau van Drenthe is al langere tijd ernstig. Daarnaast zijn de afgelopen weken meer besmettingen geconstateerd binnen de sector. Het betreft niet alleen individuele gevallen, we zien ook verspreiding binnen locaties. Naar aanleiding hiervan komt GGD Drenthe met een aanvullend advies voor VG sector.

Landelijke maatregelen 
Voor alle regio’s in Nederland gelden nu dezelfde maatregelen. Deze staan beschreven op rijksoverheid.nl  

Aanvullend advies GGD Drenthe voor de VG sector 
In deze fase geldt voor VG sector in Drenthe het volgende advies: 

  1. Maak preventief gebruik van PBM voor personeel en bezoek* 
    Het gaat dan om chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Een uitzondering kan worden gemaakt bij patiënten(groepen) met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden (bijvoorbeeld jongeren).  
  2. Herbeoordeel dagbesteding  
    Onderzoek mogelijkheden om de risico’s op verspreiding te verminderen, bijvoorbeeld door kleinere groepen samen te stellen. 
  3. Scherp eventueel de bezoek en logeerregeling aan 
    Zie ook handreiking bezoek en sociaal contact 

 Meer informatie over de uitvoering van deze adviezen is ook te vinden op vgn.nl  

*Soms kan het gebruik van PBM een angstige of agressieve reactie oproepen bij de cliënt. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers volgens de richtlijn van het RIVM op basis van hun professionele oordeel besluiten om af te wijken van de RIVM-uitgangspunten. Het is aan te raden om in goed overleg met collega/ team, gedragskundige en eventueel een arts tot een besluit te komen over het al dan niet gebruik van PBM bij cliënten met gedragsproblemen. 

Denk om het juiste gebruik van van persoonlijke beschermingsmiddelen 
Bij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is het belangrijk om dit op de juiste manier te dragen en ook op de juiste manier weer uit te trekken en af te zetten. Als dit niet goed gebeurt kun je jezelf alsnog besmetten. 

Er zijn diverse webpagina’s met goede en duidelijke informatie: 

Elke 3 weken een GGD-webinar voor de zorg 
GGD Drenthe organiseert vanaf januari 3 wekelijks een webinar waar je als zorgmedewerker laagdrempelig je vragen kunt stellen en waar je uitleg krijgt over onderwerpen die op dat moment leven. Kijk hier wanneer het eerstvolgende webinar is. 

Vragen of behoefte aan advies bij specifieke problemen of knelpunten? 
Mail ons dan via infectiepreventie@ggddrenthe.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 


Melding doen bij positieve corona testuitslag buiten GGD-testlocaties

Iedere organisatie die personen test op COVID-19, is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het melden kan eenvoudig en snel. Bekijk deze pagina met het formulier.