Asbest

In woningen die voor 1993 gebouwd zijn kan asbest zitten. Als asbesthoudend materiaal beschadigd raakt kunnen asbestvezels vrijkomen. Het langdurig inademen van asbestvezels vormt een risico voor de gezondheid en kan kanker veroorzaken. 

Welke vormen van asbest zijn er?

  • Hechtgebonden asbest: hierbij is het asbest verwerkt in stevig materiaal, zoals isolatieplaten, golfplaten en ondergrondse gas- en waterleidingen. Als dit materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij.
  • Niet hecht-gebonden asbest: hierbij zijn de vezels slecht aan het materiaal gebonden, zoals onderlagen van bepaalde soorten vloerzeil en spuitasbest. Deze vezels kunnen gemakkelijker in de lucht vrijkomen.

Wanneer is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Alleen de losse asbestvezels die in de lucht zweven zijn schadelijk. Iemand die lange tijd veel van deze vezels inademt, kan kanker krijgen. Na inademen duurt het meestal tientallen jaren voordat iemand ziek wordt. Als u eenmalig in aanraking komt met asbestvezels verhoogt dit het risico op kanker niet of nauwelijks.

Er zijn mensen die vanwege hun werk extreem veel asbestdeeltjes hebben ingeademd. Het inademen van veel asbestdeeltjes komt vooral voor binnen een afgesloten ruimte. In de buitenlucht komen de deeltjes meestal niet in een grote hoeveelheid voor. 

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat er zorgvuldig met asbest wordt omgegaan:

  • Heeft u een huurwoning, vraag dan aan de eigenaar of en waar er asbest in de woning zit.
  • Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal.
  • Asbesthoudende vloerbedekking kunt u het beste gewoon laten liggen, behalve als het versleten is of beschadigd
  • Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, moet u maatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen of professioneel laten verwijderen.
  • Als u twijfelt, vraag dan altijd advies van een expert.

Asbestbrand

Is er in uw omgeving bij een brand asbest vrijgekomen? Lees deze informatie

Contact en meer informatie

U vindt meer informatie in onze folder over asbest of op www.rijksoverheid.nl/asbest. Heeft u vragen over het effect van asbest op de gezondheid? Neem dan contact op met ons team Milieu en Gezondheid via 0592 - 306 300 of mail naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl. Als u asbest in en rond uw huis wilt verwijderen dan neemt u contact op met de gemeente.