Ventileren

De kwaliteit van de lucht in huis is belangrijk voor uw gezondheid. Bij onvoldoende frisse lucht kunt u last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, allergieën of geïrriteerde luchtwegen. Om de lucht in huis gezond te houden is het belangrijk om te ventileren. 

Natuurlijke ventilatie

Woont u in een huis dat voor 1970 gebouwd is, dan ventileert u uw huis op een natuurlijke manier. Hierbij opent u de ramen en roosters voor frisse lucht.

  • Zet zoveel mogelijk raampjes of roosters open in leefruimtes zoals de woonkamer en slaapkamer. De ramen hoeven niet helemaal open, een klein stukje is vaak voldoende. 
  • Open de raampjes en roosters aan beide kanten van het huis, zodat de frisse lucht door kan waaien.
  • Last van tocht en kou? Zet dan alleen hoge raampjes en roosters (>1,80 meter) open. Als u meer ramen op een kleine kier openzet wordt de luchtstroom beter verdeeld. 
  • Maak de ventilatieroosters regelmatig schoon. Als ventilatieroosters stoffig zijn ventileren ze niet. 

Ventileren in een nieuwere woning

De meeste woningen in Nederland die gebouwd zijn na 1970 worden geventileerd door een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie. Hierbij komt er lucht binnen via ramen en/of roosters en wordt vervuilde lucht afgezogen door middel van mechanische afzuiging.

Voor een goed gebruik van de mechanische ventilatie is het volgende belangrijk: 

  • Laat de mechanische ventilatie altijd aanstaan. Zet het systeem op stand 1 bij afwezigheid, op 2 wanneer u thuis bent, en op 3 tijdens douchen en koken of wanneer er veel mensen in huis zijn. 
  • Zet het systeem op stand 2 wanneer het teveel lawaai maakt of laat een onderhoudsmonteur kijken naar mogelijkheden om het lawaai te verminderen. 
  • Om risico's voor de gezondheid en slijtage van de ventilator te voorkomen, is een jaarlijkse controle en schoonmaak van de filters en roosters belangrijk.

In nieuwbouwwoningen zit vaak balansventilatie, waar de afvoer én toevoer van lucht door het ventilatiesysteem wordt geregeld. Meestal zit hier ook een warmteterugwin-unit (WTW) in: de warmte van de afgevoerde lucht wordt gebruikt om de koude binnenkomende lucht op te warmen. Bij warm weer is het niet wenselijk dat de binnenkomende lucht wordt verwarmt. Om dit te voorkomen hebben veel WTW-units een bypass.