Kwik

Kwik

Kwik is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Het komt onder andere voor in kwikthermometers, -barometers, -bloeddrukmeters, spaar- en TL-lampen. Zodra deze breken, komt er kwikdamp vrij. Het inademen van kwikdamp is slecht voor uw gezondheid. Zorg er daarom voor dat u kwik snel en adequaat opruimt. 

Gezondheidsklachten

Het inademen van kwikdamp is slecht voor uw gezondheid. De gevolgen zijn meestal tijdelijk, maar bij een hoge concentratie of een langdurige blootstelling kan dit blijvend zijn.

Acute en directe klachten ontstaan bij een breuk waarbij veel kwik vrijkomt en geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Als u een barometer of bloeddrukmeter kapot laat vallen bijvoorbeeld. U kunt dan last krijgen van een metaalsmaak, rillingen, koorts, hoofdpijn, hoesten, kortademigheid, misselijkheid en braken.

Als u na het breken van een barometer, bloeddrukmeter of kwikthermometer niet zorgvuldig opruimt, dan kan dit blijvende klachten veroorzaken. Bij een verhoogde concentratie kwik in de woning kunt u last krijgen van uw nieren en het zenuwstelsel. Kinderen en ongeborenen lopen extra risico wanneer ze in contact komen met kwik. Het is belangrijk dat zij als eerste de ruimte verlaten.

Hoe moet ik kwik opruimen?

Om gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk om kwik snel en adequaat op te ruimen. Lees hier de instructies van het RIVM voor het veilig opruimen van kwik.

Bij het breken van een TL- of spaarlamp zijn de kwikconcentraties niet zo hoog dat er gezondheidsklachten verwacht worden. Het zorgvuldig opruimen van de lamp is wel belangrijk.

Contact

Heeft u vragen over kwik? Neem dan contact op met ons team Milieu en Gezondheid via 0592 - 306 300 of mail naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl.