Geluidsoverlast

Geluid heeft een grote invloed op mensen en hun leefomgeving, zowel in positieve als negatieve zin. Natuurgeluiden en muziek kunnen als heel prettig worden ervaren, maar geluid wordt hinderlijk als het langdurig, hard en ongewenst is. Geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Deze effecten kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot een hogere bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd.

In Nederland zijn weg- en vliegverkeer en buren de drie belangrijkste bronnen van geluidshinder. Niet iedereen is even snel gehinderd door geluid. Dit hangt o.a. af van de kenmerken van het geluid zoals de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid. Verder is de mate van hinder afhankelijk van de situatie; wie maakt het geluid en wanneer. Ook is de geluidgevoeligheid van de persoon een belangrijke factor in de ervaren geluidshinder.

Contact

Heeft u vragen over de invloed van geluid op de gezondheid? Neem dan contact op met ons team Milieu en Gezondheid via 0592 - 306 300 of mail naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl.