Toolkits publiekscommunicatie

Bij veel van de onderwerpen waar de GGD zich mee bezighoudt, is het belangrijk dat er goed en eenduidig wordt gecommuniceerd met de inwoners van Drenthe. Dat gebeurt door de GGD, maar ook vaak door de gemeente. Daarom heeft de GGD een aantal toolkits samengesteld voor communicatieprofessionals.

Met het materiaal dat wij in de toolkits beschikbaar stellen, kunnen gemeenten over belangrijke gezondheidskwesties communiceren met hun inwoners.