Aandacht voor het handelen bij vermoedens van kindermishandeling blijft hard nodig!
In 2017 ontving Veilig Thuis Drenthe 2344 adviesvragen en werden er 2035 meldingen gedaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wij roepen je op in de Week tegen Kindermishandeling tijd vrij te maken om de animatie over de verbeterde meldcode te bekijken. Ga met je collega's in gesprek over hoe jij het verschil kunt maken in het leven van een kind waarover je je zorgen maakt. Een relatief klein gebaar kan een groot en positief effect hebben op het leven van een kind.
Maak het verschil en stel elkaar vragen
Wat doe je als je je zorgen maakt? Ga je in gesprek met het kind? Met de ouders/verzorgers? Bespreek je je zorgen met een collega? Vraag je Veilig Thuis om advies? Ga je melden bij Veilig Thuis?

De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt jou als professional goed te reageren bij vermoedens van dit soort geweld. De 5 stappen helpen je te bepalen hoe je moet handelen en of je moet overgaan tot melden bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2019 ben je als professional verplicht het afwegingskader, dat is toegevoegd aan de meldcode, te gebruiken.
Week tegen Kindermishandeling
19 t/m 25 november 2018
Veilig Thuis Drenthe is bereikbaar op
0800-2000
www.veiligthuisdrenthe.nl